Privacybeleid Spirity

Privacybeleid Spirity

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.spiritynetwork.com. Spirity gevestigd aan de Brielselaan 444, 3081 LZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van zoals beschreven in dit privacybeleid.

Spirity geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Spirity. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/11/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door Spiritynetwork.com. Spirity verwerkt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft gehad met Spiritynetwork.com. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 2 november 2019.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor One.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. One.com heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
One.com. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van One.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Stripe
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Stripe deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Gegevens die worden gebruikt voor het verwerken van een bestelling.

Wanneer u een bestelling plaats, zijn er een aantal gegevens nodig voor het leveren van uw bestelling. Hetzelfde geldt voor eventuele retouren en/of reparaties.De gegevens die hiervoor worden verzameld zijn uw naam, adres, e-mailadres, bezorgadres, betaalgegevens, telefoonnummer en factuuradres.Deze gegevens zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij (of onze verkooppartner) onze verplichting kunnen nakomen, volgens de afgesloten overeenkomst. Op grond van de wet, zijn wij verplicht deze gegevens (van uw bestelling) 7 jaar te bewaren.

Gegevens in uw persoonlijk account

In uw account worden de volgende gegevens bewaard: naam, adres, e-mailadres, bezorgadres, betaalgegevens, telefoonnummer en factuuradres & cadeaubonnen. Tevens wordt uw bestelgeschiedenis, gekozen afleveropties, gekozen afgesloten abonnement bewaard.Daarnaast wordt in uw account ook uw verlanglijsten en eventuele gekoppelde apps, e-mail en personalisatievoorkeuren opgeslagen.Deze gegevens blijven bewaard zolang u actief klant bij ons bent. Indien u 7 jaar of langer niet bent ingelogd op ons platform, worden deze gegevens verwijderd. U heeft de mogelijkheid om u account op ieder moment te verwijderen via uw account of een schriftelijk verzoek per mail.

Gegevens over uw contact met de klantenservice

Mocht u vragen hebben omtrent uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Dit kunt u doen middels een mailbericht of telefonisch. De opgeslagen gegevens in uw account worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag of klacht. Verder worden er notities die worden gemaakt door ons of aangesloten verkooppartner worden bewaard zolang u actief bent via ons platform. Zodoende kunnen wij onze service verbeteren en u sneller helpen.

Mocht u contact hebben gehad via een social media platform, zoals Facebook, dan worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, tenzij u zelf het bericht op een eerder moment verwijdert.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving

Om ervoor te zorgen dat u optimaal kunt winkelen, is het belangrijk dat wij ervoor zorgen dat de website goed werkt. Op het moment dat u ons platform bezoekt, worden daarom een aantal gegevens verzameld, zoals uw IP-adres, taalinstelling, informatie over uw besturingssysteem van het apparaat waarmee u ons platform bezoekt en informatie over uw internetbrowser.

Verder wordt u zoek-, klik en koopgedrag verzameld, zodat wij de winkel kunnen afstemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Zo kunnen bepaalde klantpatronen in kaart worden gebracht.

Verbeteren van de winkelbeleving

Op het moment dat artikelen bekijkt via ons platform, ziet u verschillende aanbevolen producten en/of diensten. Deze zijn gebaseerd op het artikel of categorie waar u op dat moment naar kijkt. Door middel van statistieken weten we dat de klanten die hetzelfde artikel ook geïnteresseerd waren in andere artikelen. De aanbeveling is niet persoonlijk gericht.

Personalisatie op basis van uw accountgegevens en zoek-, surf- en aankoopgeschiedenis bij spiritynetwork.com

Indien wij weten wie u bent (dan ziet u bovenaan uw pagina uw winkelnaam), kunnen we de winkel voor u nog persoonlijker maken. Dit kunnen wij doen door aanbevelingen te doen op basis van uw vorige aankopen en interesses. Dit doen wij door te kijken naar uw surf-, zoek- en aankoopgedrag van de afgelopen 2 jaar. Deze gegevens worden verzameld op basis van cookietechnieken, uw IP-adres en het unieke nummer dat gekoppeld is aan uw mobiele apparaat.

Deze gegevens worden niet gebruikt om andere prijzen te tonen aan u dan aan andere klanten. Echter kan het natuurlijk wel voorkomen dat op het moment dat u ons weer bezoekt dat de prijs van sommige producten inmiddels zijn aangepast.

Spirity heeft er belang bij als het gaat om toepassen van deze personalisatie, zodat wij het platform persoonlijker kunnen maken. U vindt hierdoor sneller wat u zoekt en wordt minder gestoord met artikelen die niet relevant zijn voor u.

Zelf ingestelde voorkeuren

U kunt zelf bepaalde voorkeuren aangeven, zoals door het volgen van een winkel, het plaatsen van een artikel op uw wenslijst of het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze voorkeuren kunt u ten allen tijden zelf uitschakelen.

Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde e-mails

Indien u zich hiervoor heeft aangemeld en/of toestemming heeft gegeven zullen wij geregeld aanbiedingen, nieuws en speciale acties met u delen via de mail. Tevens kunnen dit winacties, persoonlijke aanbevelingen en overige informatie zijn. De persoonlijke aanbevelingen worden gedaan op basis van uw aankopen van maximaal 2 jaar geleden, om zodoende de inhoud van de e-mail zo interessant mogelijk voor u te maken. Indien u dit soort mails niet wenst te ontvangen, kunt u zich meteen afmelden voor nieuwsbrieven, door op de link te klikken onderaan te mail.

Gepersonaliseerde advertenties

Op ons platform kunnen er advertenties getoond worden. Dit gebeurt op basis van uw bezoeken aan spiritynetwork.com en websites van derde(n). Uw surf, zoek- en koopgedrag wordt verzameld op basis van cookietechnieken, uw IP-adres. Deze gegevens wordt alleen verzameld indien er toestemming is gegeven van het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een bewaartermijn dat verschilt per cookie.

Gegevens uit klantonderzoeken en enquêtes

Spirity is constant bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Het kan zijn dat wij daarom u vragen om deel te nemen aan een vrijblijvend klantonderzoek en/of enquête. Om u hiervoor uit te nodigen gebruiken we daarom uw gegevens, zoals klant ID, e-mail en/of telefoonnummer. Deelname aan een klantonderzoek of enquête is geheel vrijwillig. Het bewaartermijn van uw gegevens die gekoppeld zijn aan de uitslagen van het onderzoek of enquête verschilt per onderzoek. Alle naar u herleidbare gegevens worden verwijderd na het afronden van het onderzoek.

Gegevens voor beoordeling & FAQ

Beoordelingen zijn zeer waardevol voor zowel de klanten als de verkopers van Spirity. Het eerste waar een klant naar kijkt, voordat hij/zij overgaat tot koop is de beoordeling. Als u een beoordeling schrijft, dan dient u eerst in te loggen met uw account. Nadat u een beoordeling heeft geplaatst is uw naam zichtbaar voor andere bezoekers. Indien u vragen heeft over uw beoordeling kunt u contact opnemen met de verkoper of de klantenservice van Spirity. Aangezien uw beoordeling zeer waardevol is, wordt deze voor langere tijd bewaard. De beoordelingen worden bewaard totdat u vraagt dit te verwijderen.

Op basis van de meest gestelde vragen die binnen komen per mail, wordt de FAQ bijgewerkt, om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Spirity
Wij verzamelen reviews via ons eigen platform. Als u een review achterlaat via Spirity dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Spirity deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Spirity publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Spirity contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten deelt u uw naam en e-mailadres met Spirity. Wij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Spirity heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Spirity behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Spirity derden inschakelt.

Gegevens voor prijsvragen en acties

Wanneer er sprake is van een actie of prijsvraag, dan vragen wij u een aantal gegevens, die nodig zijn om de actie te kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kunt u terugvinden, voor welk doel u gegevens worden gebruikt en hoelang deze bewaard blijven.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Om beveiligingsincidenten en fraude te voorkomen of tegen te gaan, gebruiken wij persoonsgegevens, waaronder IP-adressen, zoek, surf- en koopgedrag.

Social media

Indien u social media gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op spiritynetwork.com artikelen die u interessant vindt, delen met uw vrienden op uw social media account. Spirity krijgt geen toegang tot uw social media account. Door het privacybeleid te lezen van de social media partijen, waar u een account heeft, weet u welke gegevens worden gebruikt en hoe u de instellingen kunt aanpassen.

 Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

Verkooppartners

Wanneer er een bestelling wordt geplaatst via spiritynetwork.com, bij één van onze aangesloten verkooppartner, dan ontvangt de verkooppartner gegevens die nodig zijn om de bestelling te bezorgen, zoals naam, bezorgadres en eventueel e-mail en telefoonnummer.

Verzenden en logistiek

Wij werken samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL & DHL voor de verzending van de pakketten. Voor het afleveren van de pakketten op het gekozen adres, wordt aan de logistieke partners, uw naam en bezorgadres verstrekt. De verkooppartners kunnen afwijken van de bovengenoemde logistieke partners.

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

UPS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 Andere externe dienstverleners

Wij besteden soms ook bepaalde diensten uit, waarbij wij externe dienstverleners voor inschakelen. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan de externe dienstverlener die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun opdracht. Uw gegevens worden niet verkocht aan externe dienstverleners of derde partijen

Hier volgt een aantal type werkzaamheden dat door externe dienstverleners uitgevoerd kunnen worden:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze klantenservice;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

De overheid

Het kan zijn dat de politie of justitie bepaalde gegevens nodig heeft, in geval van fraude of misbruik of enig ander activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of één van onze andere verkooppartners. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek. Indien dat het geval is verstrekken wij deze persoonsgegevens aan de betreffende overheidsinstantie. Tevens is ook van toepassing betreft bepaalde overheidsinstellingen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook geldt dat voor kredietbureaus dij zijn geautoriseerd door toepasselijk nationale wetgeving.

Alleen op uw verzoek: met andere bedrijven

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere bedrijven, indien er schriftelijk toestemming is gegevens door u.

Hoe gaat Spirity om met de gegevens van particuliere en zakelijke verkooppartners?

Dit privacybeleid geldt ook voor alle verkooppartners van Spiritynetwork.com. Wij gaan net zo zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze verkooppartners als onze klanten.

Indien u kiest om verkooppartner te worden via ons platform, dan worden de gegevens die u invult in verkoopaccount, zoals e-mail, naam, betaalgegevens, naam van uw winkel en telefoonnummer.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op klanten met een leeftijd onder 18 jaar.

Wijziging van eigendom

Indien wij fuseren met aan ander organisatie of worden overgenomen, kunnen wij gegevens delen. Mocht hier sprake van zijn, dat zullen wij eisen dat de door deze organisatie gehouden wordt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien wij van plan zij uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet opgenomen zijn in deze privacyverklaring, ontvangt u vooraf een melding over de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze nieuwe doelen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting. Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Spirity op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Spirity. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.Wanneer een gebruiker een reactie achterlaat op ons platform, kan de gebruikers aangeven of wij bepaalde gegevens mogen opslaan. Dit is voor uw gemak, zodat u bepaalde gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies hebben een geldigheid van één jaar.

Indien u een account heeft aangemaakt via ons platform en u inlogt, slaan wij een tijdelijk cookie (bevat geen persoonlijke gegevens) op. Zodra de gebruiker zijn/haar browser sluit, wordt deze cookie verwijderd.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie. Login cookies zijn 2 dagen geldig. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en u interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Data

Hoe lang we uw data bewaren

Gebruikers die via ons platform een account hebben aangemaakt, worden er ook persoonlijke gegevens bewaard in hun profiel. Deze kunnen ieder moment bekeken, gewijzigd of verwijderd worden door de gebruiker.

Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Tevens kunnen deze gegevens ook door de websitebeheerder(s) bekeken en gewijzigd worden.

Welke rechten heeft u over de opgeslagen data

Mocht u account hebben aangemaakt via ons platform of reacties hebben achtergelaten, dat kunt u eventueel verzoeken, de (persoonlijke) gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Dit geldt niet voor de gegevens die wij verplicht dienen te bewaren in verband met administratie, beveiliging- en/of wettelijke doeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Spirity
Contactpersoon voor privacyzaken
E info@spiritynetwork.com

 

 

De waardering van spiritynetwork.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 8 reviews.
0
Spirity
Nieuwe Account Aanmaken
Herstel Wachtwoord
Stel uw vraag
1
Heeft u een vraag?
SpirityNetwork Chat
Hallo,

Waarmee kan ik u helpen?
Shopping cart